Alter: 12-36 Monate
Einschreibung: 26 34 73 1, workshop@khn.lu


Musek huet keng Altersgrenzen. Kanner am Alter vun 12-36 Méint entdecken zesummen mat hierer erwuessener Bezuchspersoun (Mamm, Papp, Boma, Bopa, ...) d'Welt vun der Musek. Et gëtt zesummen gesongen, Musek aus ënnerschiddlechen Kulturen gelauschtert, gedanzt an vill nei Musekinstrumenter firgestallt.

D'Sarah Grün studéiert un der „Hochschule für Musik Saar" zu Saarbrécken Elementar Musekpädagogie.