Musik von Anfang an

Sarah Grün

Âge: 12-36 mois
Inscription: 26 34 73 1, workshop@khn.lu


Musek huet keng Altersgrenzen. Kanner am Alter vun 12-36 Méint entdecken zesumme mat enger erwuessener Bezuchspersoun (Mamm, Papp, Boma, Bopa, ...) d'Welt vun der Musek. Et gëtt zesummen gesongen, Musek aus ënnerschiddlechen Kulture gelauschtert, gedanzt a vill nei Musekinstrumenter virgestallt.

D'Sarah Grün studéiert un der Hochschule für Musik Saar zu Saarbrécken Elementar Musekpädagogie.